0 Flares 0 Flares ×

Voor de administratieve organisatie en de werkzaamheden betreffende de administratie is een beroep gedaan op het administratiekantoor Fiesler & Fiesler B.V. Met deze organisatie is een overeenkomst aangegaan inzake de te verrichten administratieve werkzaamheden.

Elk ingediend verzoek om financiële ondersteuning wordt gevolgd door een onderzoek naar doelstelling en activiteiten van de verzoekende instelling/organisatie. Ook worden de ANBI-status of de fiscale situatie beoordeeld. In de vergaderingen worden de verzoeken met een toelichting van de penningmeester voorgelegd aan het bestuur. Vervolgens neemt het bestuur een besluit met betrekking tot de toekenning. De verzoekende instellingen/organisaties worden schriftelijk geïnformeerd over het al dan niet honoreren van hun verzoek om financiële ondersteuning.

Naast de hiervoor vermelde werkzaamheden wordt financiële verantwoording afgelegd. De “Stichting Marie Schippers Fonds” stelt derhalve jaarlijks een jaarverslag op dat vergezeld gaat van een financieel verslag. Deze zijn op verzoek verkrijgbaar. Enkele vrijwilligers zijn bereid gevonden hun medewerking aan de “Stichting Marie Schippers Fonds” te verlenen.

afrika2

Diverse projecten in Azië en Afrika

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Google+ 0 0 Flares ×