0 Flares 0 Flares ×

Het bestuur van de “Stichting Marie Schippers Fonds” bestaat uit de volgende personen:

  • De heer J. de Bie in de functie van voorzitter.
  • De heer Ed van Thal in de functie van secretaris.
  • De heer R.O. Fiesler in de functie van penningmeester.

De functie van secretaris is vacant

Het bestuur vergadert in principe vier keer per jaar.

gehandicapten

Meerdere instellingen voor gehandicaptenzorg

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Google+ 0 0 Flares ×