0 Flares 0 Flares ×

De werkzaamheden ten behoeve van de “Stichting Marie Schippers Fonds” en de administratie met betrekking tot de boekhouding worden uit de exploitatie bekostigd. Dat geldt ook voor de vrijwilligers vergoeding voor de bestuursleden. Een aparte post zijn de kosten verbonden aan de verzorging van het graf van de stichtster van de “Stichting Marie Schippers Fonds”. Het bestuur hecht er aan om degene die de totstandkoming van de “Stichting Marie Schippers Fonds” financieel mogelijk heeft gemaakt daarmee een blijk van waardering, zij het postuum, te geven.

azie

Flying Doctors

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Google+ 0 0 Flares ×