0 Flares 0 Flares ×

Ieder jaar maakt het bestuur een planning voor het komend jaar. Getracht zal worden opnieuw een aantal donaties te doen aan instellingen/organisaties waardoor deze in staat worden gesteld de door de stichtster beoogde zaken te realiseren.

Vooral nu de rijksoverheid op allerlei manieren bezuinigt op subsidies aan culturele en sociale instellingen neemt het bestuur zich voor naar vermogen op de ingeslagen weg verder te gaan. Het feit dat er nog steeds verzoeken om financiƫle ondersteuning blijven binnen komen sterkt het bestuur in haar gevoel dat er aan dit soort ondersteuning behoefte is.

blindegeleidehonden

Stichting voor hulphonden en blindengeleidehonden.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Google+ 0 0 Flares ×