0 Flares 0 Flares ×
Top.BMP

Marie Schippers

De stichting is in het leven geroepen door mevrouw Maria Klazina Schippers-Reinsma. Tante Marie, zoals zij in de familie bekend is, is weduwe van Johannes Jacobus Schippers.

Hij, oom Co, heeft in het verleden een klein vermogen bijeen gebracht waardoor het mogelijk werd dat Marie een “verzorgde levensavond” genoot. Omdat tante Marie een zuinige opvatting van “een verzorgde levensavond” had en zij 95 jaar oud werd, is in de loop der jaren het vermogen zodanig gegroeid dat er mogelijkheden ontstonden om daarvoor in aanmerking komende instellingen financiële steun te verlenen.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Google+ 0 0 Flares ×