0 Flares 0 Flares ×

De verbintenis met een charitatieve instelling is ook een beetje traditie in de familie. Nog in de “dertiger jaren” van de vorige eeuw werd er aan verschillende leden van de familie Reinsma kleine bedragen uitgekeerd door een fonds dat ooit in de 15de eeuw in het leven is geroepen, naar het schijnt door een verre voorouder van de Reinsma’s. Toen was de bestemming van de donaties voornamelijk individueel gericht en bedoeld als financiële ondersteuning voor studerenden en jong gehuwden.

De jong gehuwden konden zich destijds van het ontvangen bedrag inrichten en de beddenpan stond als een belangrijk onderdeel van de inventaris op de lijst. Waarschijnlijk als aansporing om het bed maar goed warm te houden zodat er een “rijk” nageslacht zou komen. Dat lukte zo goed dat in de loop der eeuwen het fonds “uitgeput” raakte door de grote aantallen nazaten die er een beroep op deden.

De (financiële) crisis in de dertiger jaren van de vorige eeuw betekende het definitieve einde van het toenmalige fonds. In de loop der jaren werd Marie Schippers, mede gezien haar vrijgevigheid, meer en meer geconfronteerd met bedelacties van instellingen die op een indringende manier om donaties verzochten. Toen zij, op hoge leeftijd gekomen, de financiële situatie wat minder goed kon overzien, werd gezocht naar een meer gestructureerde aanpak. Tenslotte heeft zij, na overleg met notaris H.P.A. van der Grind, besloten tot de oprichting van de “Stichting Marie Schippers Fonds”. Zij wilde dit fonds van de financiële middelen voorzien en het bestuur van het fonds zou zich bezig gaan houden met de beoordeling van de verschillende aanvragen.

afrika

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Google+ 0 0 Flares ×